بررسی فرصت‌های اقتصادی وریس‌بافی

رادیو اقتصاد؛ برنامه‌ی اقتصاد، حوالی فرهنگ

بررسی فرصت‌های اقتصادی وریس‌بافی

مجری برنامه: فرزانه صادقیان
کارشناس برنامه: عباس رحیمی
گفت‌وگوی تلفنی با: وریس‌بافان خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری

بررسی فرصت‌های اقتصادی وریس‌بافی، بخش ۱

بررسی فرصت‌های اقتصادی وریس‌بافی، بخش ۲