محصولات جدید

پیشنهاد برزان

کتابهای صنایع دستی و هنرهای سنتی

دربارۀ برزان

فروشگاه اینترنتی صنایع دستی برزان، محلی برای فروش بی‌واسطه‌ی دست‌ساخته‌های هنرمندان صنایع دستی ایران است. گردانندگان این فروشگاه برآنند با رعایت انصاف و با درنظرگرفتن قیمت کلیه‌ی محصولات در سایر فروشگاه‌های مجازی و واقعی صنایع دستی، بهترین و مناسب‌ترین قیمت را برای هر محصول درنظر بگیرند.

ابزارهای صنایع دستی

استاندارد ملی ویژگیهای احرامی بافی- ۱۷۱۵۲

عنوان استاندارد: صنایع دستی- احرامی بافی- ویژگی‌ها Handicrafts - Weaving Ehrâmi – Specifications شماره‌ی ثبت: ۱۷۱۵۲ چاپ اول: اسفند ۱۳۹۲

معرفی کپوبافی خوزستان و پیشینه تاریخی آن- کپوبافی بخش ۱

پژوهش و نگارش: عباس رحیمی ۱-۱- معرفی کپوبافی خوزستان یکی از کهن‌ترین زمینه‌های صنایع دستی، تولید ظروف و اشیای حصیری

معرفی کتاب جستاری در سنت و مدرنیسم و تأثیر آن بر صنایع دستی

معرفی کتاب جستاری در سنت و مدرنیسم و تأثیر آن بر صنایع دستی نویسندگان: ابوالقاسم دادور، نازنین قریب‌پور شهریاری، فرناز

معرفی کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران

معرفی کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران نویسنده: فریده طالب‌پور ناشر: دانشگاه الزهرا و مرکب سپید چاپ اول: ۱۳۸۶