بررسی فرصت‌های اقتصادی ورشوسازی

رادیو اقتصاد؛ برنامه‌ی اقتصاد، حوالی فرهنگ

بررسی فرصت‌های اقتصادی ورشوسازی

مجری برنامه: فرزانه صادقیان
کارشناس برنامه: عباس رحیمی
گفت‌وگوی تلفنی با: حسین چوپانی (معاون صنایع دستی بروجرد)، مسعود فرخ‌پِی (ورشوساز) و افشین باباحسینی (معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان لرستان)

بررسی فرصت‌های اقتصادی ورشوسازی، بخش ۱

بررسی فرصت‌های اقتصادی ورشوسازی، بخش ۲