بررسی فرصت‌های اقتصادی چوقابافی

رادیو اقتصاد؛ برنامه‌ی اقتصاد، حوالی فرهنگ

بررسی فرصت‌های اقتصادی چوقابافی

مجری برنامه: فرزانه صادقیان
کارشناس برنامه: عباس رحیمی
گفت‌وگوی تلفنی با: معصومه صلاحی (کارشناس ارشد صنایع دستی) و فاطمه چراغیگاه (هنرمند چوقا باف)

بررسی فرصت‌های اقتصادی چوقابافی، بخش ۱

بررسی فرصت‌های اقتصادی چوقابافی، بخش ۲