نمایش 1–24 از 42 نتیجه

آشنایی با مواد اولیه و ابزار کار سفال

۱۶,۰۰۰ تومان
آشنایی با مواد اولیه و ابزار کار سفال
نویسنده: خاطره کامیار ناشر: دانشگاه پیام نور نوبت و سال چاپ: اول، 1394 تعداد صفحات: 122 قطع: وزیری

شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران ۳

۴۲,۰۰۰ تومان
شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران 3
نویسنده: علی اصغر مقتدائی ناشر: دانشگاه پیام نور نوبت و سال چاپ: اول، 1393 تعداد صفحات: 255 قطع: وزیری

کتاب آشنایی با آبگینه انتشارات دانشگاه پیام نور

۲۵,۰۰۰ تومان
کتاب آشنایی با آبگینه
نویسنده: سید محسن سید حاجی جوادی ناشر: دانشگاه پیام نور سال چاپ: 1399 تعداد صفحات: 129 قطع: وزیری

کتاب آشنایی با ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد اولیه سفالگری

۱۷,۰۰۰ تومان
کتاب آشنایی با ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد اولیه سفالگری
نویسنده: مرداویج توکلی ناشر: دانشگاه پیام نور سال چاپ: 1399 تعداد صفحات: 149 قطع: وزیری

کتاب آشنایی با ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد اولیه هنر و صنایع فلز

۲۶,۵۰۰ تومان
کتاب آشنایی با ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد اولیه هنر و صنایع فلز
نویسنده: زهره قاسم زاده نامقی ناشر: دانشگاه پیام نور سال چاپ: 1399 تعداد صفحات: 175 قطع: وزیری

کتاب آشنایی با انواع چوب مواد ابزار و تجهیزات انتشارات دانشگاه پیام نور

۱۴,۰۰۰ تومان
کتاب آشنایی با انواع چوب مواد ابزار و تجهیزات
نویسنده: الهه شهراد ناشر: دانشگاه پیام نور نوبت و سال چاپ: اول، 1395 تعداد صفحات: 152 قطع: وزیری

کتاب آشنایی با انواع خط کوفی رشته کتابت و نگارگری انتشارات دانشگاه پیام نور

۲۵,۰۰۰ تومان
کتاب آشنایی با انواع خط کوفی
نویسنده: علی اصغر مقتدائی، مهران بهزادی ناشر: دانشگاه پیام نور نوبت و سال چاپ: دوم، 1397 تعداد صفحات: 245 قطع: وزیری

کتاب آشنایی با سایر رشته های فلزکاری انتشارات دانشگاه پیام نور

۱۶,۰۰۰ تومان
کتاب آشنایی با سایر رشته های فلزکاری
نویسنده: راهله عرفان منش ناشر: دانشگاه پیام نور نوبت و سال چاپ: اول، 1396 تعداد صفحات: 102 قطع: وزیری

کتاب آشنایی با کاغذسازی و بوم سازی سنتی

۴۴,۰۰۰ تومان
کتاب آشنایی با کاغذسازی و بوم سازی سنتی
نویسنده: راهله عرفان منش، الیاس صفاران ناشر: دانشگاه پیام نور سال چاپ: 1397 تعداد صفحات: 110 قطع: وزیری

کتاب آشنایی با مرمت ابنیه انتشارات دانشگاه پیام نور

۳۴,۰۰۰ تومان
کتاب آشنایی با مرمت ابنیه
نویسنده: فاطمه رجبی ناشر: دانشگاه پیام نور نوبت و سال چاپ: اول، 1398 تعداد صفحات: 222 قطع: وزیری

کتاب اقتصاد فرش

۲۵,۰۰۰ تومان
کتاب اقتصاد فرش
نویسنده: حسن صادقی، محمدرضا پورقربان ناشر: دانشگاه پیام نور سال چاپ: 1399 تعداد صفحات: 239 قطع: وزیری

کتاب بافت فرش ۱

۲۴,۰۰۰ تومان
کتاب بافت فرش 1
نویسنده: میثم براری ناشر: دانشگاه پیام نور سال چاپ: 1398 تعداد صفحات: 173 قطع: وزیری

کتاب بافت فرش ۲ انتشارات دانشگاه پیام نور

۲۲,۰۰۰ تومان
کتاب بافت فرش 2
نویسنده: میثم براری ناشر: دانشگاه پیام نور نوبت و سال چاپ: اول، 1395 تعداد صفحات: 125 قطع: وزیری

کتاب بررسی ویژگیهای مکاتب فلزکاری در ایران انتشارات دانشگاه پیام نور

۱۵,۰۰۰ تومان
کتاب بررسی ویژگیهای مکاتب فلزکاری در ایران
نویسنده: راهله عرفان منش ناشر: دانشگاه پیام نور سال چاپ: 1399 تعداد صفحات: 120 قطع: وزیری

کتاب تاریخ پارچه و نساجی انتشارات دانشگاه پیام نور

۶۸,۰۰۰ تومان
کتاب تاریخ پارچه و نساجی
نویسنده: سمیه نوری نژاد، فریده طالب پور ناشر: دانشگاه پیام نور سال چاپ: 1397 تعداد صفحات: 201 قطع: وزیری

کتاب تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام) انتشارات دانشگاه پیام نور

۴۶,۰۰۰ تومان
کتاب تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام) انتشارات دانشگاه پیام نور
نویسنده: علی اکبر مستقیمی، احمد دهقان ناشر: دانشگاه پیام نور نوبت و سال چاپ: اول، 1393 تعداد صفحات: 233 قطع: وزیری

کتاب تاریخ هنرهای اسلامی ۲ نشر دانشگاه پیام نور

۴۴,۰۰۰ تومان
کتاب تاریخ هنرهای اسلامی 2
نویسنده: علی اکبر مستقیمی، احمد دهقان ناشر: دانشگاه پیام نور نوبت و سال چاپ: دوم، 1397 تعداد صفحات: 228 قطع: وزیری

کتاب تاریخچه هنر و صنایع فلزی در ایران و جهان نشر دانشگاه پیام نور

۲۲,۰۰۰ تومان
کتاب تاریخچه هنر و صنایع فلزی در ایران و جهان
نویسنده: مهتاب مبینی، زهره فولادی ناشر: دانشگاه پیام نور سال چاپ: 1399 تعداد صفحات: 174 قطع: وزیری

کتاب تاریخچه و مکاتب تذهیب نشر دانشگاه پیام نور

۵۲,۰۰۰ تومان
کتاب تاریخچه و مکاتب تذهیب
نویسنده: علی اصغر مقتدائی ناشر: دانشگاه پیام نور نوبت و سال چاپ: اول، 1395 تعداد صفحات: 224 (بخشی رنگی) قطع: وزیر ی

کتاب تاق و قوس در معماری ایران انتشارات دانشگاه پیام نور

۲۲,۰۰۰ تومان
کتاب تاق و قوس در معماری ایران
نویسنده: فاطمه رجبی ناشر: دانشگاه پیام نور نوبت و سال چاپ: اول، 1398 تعداد صفحات: 129 قطع: وزیری

کتاب حوزه های خوشنویسی در جهان اسلام انتشارات دانشگاه پیام نور

۴۸,۰۰۰ تومان
کتاب حوزه های خوشنویسی در جهان اسلام
نویسنده: علی اصغر مقتدائی، مهران بهزادی ناشر: دانشگاه پیام نور سال چاپ: 1396 تعداد صفحات: 233 قطع: وزیری

کتاب خوشنویسی و طراحی حروف ۱ انتشارات دانشگاه پیام نور

۲۴,۰۰۰ تومان
کتاب خوشنویسی و طراحی حروف 1
نویسنده: محمدعلی مرزی ناشر: دانشگاه پیام نور نوبت و سال چاپ: سوم، 1390 تعداد صفحات: 110 قطع: وزیری

کتاب رنگرزی با رنگینه های طبیعی انتشارات دانشگاه پیام نور

۴۲,۰۰۰ تومان
کتاب رنگرزی با رنگینه های طبیعی
نویسنده: سیمین افشارنیا ناشر: دانشگاه پیام نور نوبت و سال چاپ: چهارم، 1399 تعداد صفحات: 240 قطع: وزیری

کتاب زیباشناسی سفال انتشارات دانشگاه پیام نور

۳۷,۰۰۰ تومان
کتاب زیباشناسی سفال
نویسنده: ناصر مقدم پور ناشر: دانشگاه پیام نور سال چاپ: دوم، 1398 تعداد صفحات: 178 قطع: وزیری