گرایش‌های صنایع دستی سنگی

صنایع دستی سنگی یکی از گروه‌های صنایع دستی ایران و شامل بیش از پانزده گرایش فرعی است که در هر گرایش، گونه‌های خاصی از محصولات سنگی تولید می‌شود.

از میان صنایع دستی سنگی ایران، می‌توان به این موارد اشاره نمود: ساخت احجام سنگی، پیکرتراشی، تراش دامله، تراش زاویه (فست)، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، تسبیح‌سازی، حجاری سنتی، حکاکی روی سنگ، خراطی سنگ، فیروزه‌کوبی، مرصع‌کاری، مشبک سنگ، معرق سنگ، موزاییک سنگ و …

در این بخش، اطلاعات مربوط به صنایع دستی سنگی ایران ارائه شده‌است. برای دسترسی به مطالب هر گرایش، روی تصویر مورد نظر کلیک کنید:

معرفی صنایع دستی سنگی
معرفی صنایع دستی سنگی
معرفی صنایع دستی سنگی
معرفی صنایع دستی سنگی
معرفی صنایع دستی سنگی