گرایشهای صنایع دستی چرمی ایران

صنایع دستی چرمی یکی از گروه‌های صنایع دستی ایران و شامل بیش از ده گرایش فرعی است که در هر گرایش، با توجه به ابزارها، مواد مصرفی و روش تولید، محصولات چرمی گوناگون تولید می‌شود. صنایع دستی چرمی، در بیشتر مناطق کشور، کم‌وبیش رایج است.

از میان صنایع دستی چرمی ایران، می‌توان به این موارد اشاره کرد: جلدسازی چرمی سنتی، زین‌سازی، سراجی سنتی، سوخت روی چرم، مصنوعات چرمی، معرق چرم، نقاشی روی چرم، نقش‌اندازی ضربی روی چرم و …

در این بخش، اطلاعات مربوط به گرایش‌های صنایع دستی چرمی ایران ارائه شده‌است. برای دسترسی به مطالب هر گرایش، روی تصویر مورد نظر کلیک کنید

معرفی صنایع دستی چرمی
معرفی صنایع دستی چرمی
معرفی صنایع دستی چرمی
معرفی صنایع دستی چرمی
معرفی صنایع دستی چرمی