گرایشهای صنایع دستی شیشه‌ای (آبگینه)

صنایع دستی شیشه‌ای (آبگینه) یکی از گروه‌های صنایع دستی ایران و شامل بیش از ده گرایش فرعی است که در هر گرایش، با توجه به ابزارها، مواد مصرفی و روش تولید، محصولات شیشه‌ای متفاوت تولید می‌شود.

از میان صنایع دستی شیشه‌ای ایران، می‌توان به این موارد اشاره نمود: آینه‌کاری، تراش شیشه، تراش پشت شیشه، شیشه‌گری حرارت مستقیم، شیشه‌گری فوتی، معرق شیشه (شیشه‌ی خانه‌بندی)، نقاشی پشت شیشه، نقاشی روی شیشه، هم‌جوشی شیشه و …

در این بخش، اطلاعات مربوط به صنایع دستی شیشه‌ای (آبگینه) ایران ارائه شده‌است. برای دسترسی به مطالب هر رشته، روی تصویر مورد نظر کلیک کنید:

معرفی صنایع دستی شیشه ای
معرفی صنایع دستی شیشه ای
معرفی صنایع دستی شیشه ای
معرفی صنایع دستی شیشه ای
معرفی صنایع دستی شیشه ای