استاندارد ملی صحافی سنتی- ویژگی‌ها و آیین کار

نام طرح: استاندارد ملی ایران؛ صنایع دستی- صحافی سنتیویژگی‌ها و آیین کار

Handicrafts – Traditional bookbinding – Specifications and Code of practice

 شماره‌ی ثبت: ۲۲۵۰۸

چاپ اول: ۱۳۹۶

مشخصات ظاهری: ۴۰ صفحه، رنگی/ دارای تصویر و جدول.

محل انتشار: وب‌سایت سازمان ملی استاندارد ایران (برای دریافت فایل پی.دی.اف.، اینجا کلیک کنید)

 کارفرما: سازمان ملی استاندارد ایران

مجری: مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان

ناظر: سازمان ملی استاندارد ایران

 

روش گردآوری داده‌ها: میدانی- کتابخانه‌ای

منابع:

– گفته‌های صحافان سنتی پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون صحافی سنتی

– مشاهده و بررسی در رشته‌ی صحافی سنتی

استاندارد ملی صحافی سنتی- ویژگی‌ها و آیین کار

فهرست مطالب:

– پیش‌گفتار

– مقدمه

۱- هدف و دامنۀ کاربرد

۲- مراجع الزامی

۳- اصطلاحات و تعاریف

۴-  ویژگی‌های ابزارها

۵- ویژگی‌های مواد اولیه

۶- آیین کار

۶-۱- تهیۀ بدنۀ کتاب و جلدگذاری (کتاب‌سازی)

۶-۱-۱- ته‌دوزی جزوه‌های کتاب

۶-۱-۲- متصل‌کردن آستر بدرقه به مجموعۀ جزوه‌ها

۶-۱-۳- برش و یکدست‌سازی لبه‌های مجموعۀ جزوه‌ها (لب‌بریدن)

۶-۱-۴- شیرازه‌دوزی (شیرازه‌بندی)

۶-۱-۵- گردکردن عطف مجموعۀ جزوه‌ها

۶-۱-۶- برش قطعات مقوا و چرم جلد کتاب

۶-۱-۷- چسباندن اجزای جلد کتاب

۶-۱-۸- ایجاد تزیینات روی جلد

۶-۱-۹- چسباندن جلد به مجموعۀ جزوه‌ها (اتصال جلد به کتاب)

۶-۱-۱۰-  پرس‌کاری کتاب جلدگذاری‌شده

۶-۲- فرآیندهای مرمت کاغذ در صحافی سنتی

۶-۲-۱- آهارزنی کاغذ‌های مرمتی

۶-۲-۲- رنگ‌کردن کاغذهای مرمتی

۶-۲-۳- مهره‌کشی کاغذ‌های مرمتی

۶-۲-۴- ضد عفونی‌کردن کاغذ آهارزده

۶-۲-۵- وصالی پارگی‌ها

۶-۲-۶- بازسازی ناحیه‌های دارای کسری

۶-۲-۷- متن‌و‌حاشیه‌کردن ورق‌های کتاب

– کتاب‌نامه

 

دبیر:  محمد شریف‌زادگان (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)؛ کارشناس- شرکت زرگستر روبینا

اعضای کمیسیون‌های فنی:

رئیس: عباس رحیمی (کارشناسی صنایع دستی / کارشناسی ارشد عکاسی)؛ عضو هیئت علمی دانشگاه / موسسۀ پژوهش هنر برزان

ویراستار: فریده مواجی (کارشناسی مهندسی کشاورزی) رئیس ادارۀ نظارت بر اجرای استاندارد ادارۀ کل استاندارد استان بوشهر

– عبدالله حاجی‌پور (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس- موسسۀ پژوهش هنر برزان

– حمیده حقیقی (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ معاون- موسسۀ پژوهش هنر برزان

– سمیه حقوقی‌فرد (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ کارشناس- معاونت صنایع دستی ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس

– مینا دایی (کارشناسی ارشد شیمی)؛ کارشناس- ادارۀ کل استاندارد استان خوزستان

– احمد رحمتی (دیپلم)؛ هنرمند صحاف- عضو مستقل

– فاطمه رنجبر (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس- معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

– علی ساسانی (کاردانی هنرهای سنتی)؛ عضو مستقل هنرمند صحاف-

– راضیه شیرانی (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ عضو هیئت علمی- دانشکدۀ هنر دانشگاه شهرکرد

– مانیا غضنفری (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ کارشناس- موسسۀ پژوهش هنر برزان

– افسانه قانی(دکتری پژوهش هنر)؛ عضو هیئت علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

– فرهاد فلاح (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ رئیس گروه حمایت از تولید- معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

– مجید فیضی‌راد (کارشناسی ارشد)؛ هنرمند صحاف- عضو مستقل

– آزاده نکویی (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ کارشناس- عضو مستقل

 

معرفی صحافی سنتی، هدف و دامنه‌ی کاربرد استاندارد:

صحافی سنتی، یکی از گرایش‌های صنایع دستی کاغذی ایران است. در این گرایش، با استفاده از ابزارهای دستی و با روش‌های سنتی، ورق‌های تشکیل‌دهندۀ کتاب، به‌طور دقیق به یکدیگر دوخته‌شده و در میان جلد مناسب مستقر می‌شود.

با ترویج فن کتابت، ضرورت مجلد ساختن کتب خطی، موجب شکل‌گیری هنر صحافی شد. صحافان در دوره‌های تاریخی پیشین، علاوه‌بر دوختن و جلدکردن کتاب، با نام وراق، به نسخه‌برداری، تصحیح متن، وصالی کاغذهای تخریب‌شده، تذهیب و جدول‌کشی نیز می‌پرداختند.

در دوره‌های تاریخی مختلف، صحافی با سبک‌ها و روش‌های گوناگون، در اغلب نقاط کشور رونق داشته‌است. در دورۀ سلجوقی، صحافی با جلدهای تزیین‌شده با تذهیب و آرایه‌های هندسی و تحریری رواج داشت و علاوه‌بر جلدهای چرمی، از کاغذ و مقوا نیز برای ساختن جلد استفاده می‌شد. در دورۀ تیموری، صحافان و جلدسازان، تجلید کتاب و تزیینات آن را با عالی‌ترین شکل ممکن انجام می‌دادند.

اوج خلاقیت صحافان، در دورۀ صفوی بروز پیدا کرد. حمایت همه‌جانبه‌ از هنرمندان این دوره، باعث صحافی نفیس قرآن‌های خطی و آثار شاعران نامدار شد. با انتقال پایتخت از اصفهان، هنر صحافی نیز مانند سایر هنرها رو به زوال گذاشت اما در دورۀ قاجار، بار دیگر صحافی و جلدسازی رونق یافت.

از دهۀ ۱۹۳۰میلادی، با پیدایش نخستین دستگاه‌های مجهز صحافی در جهان، اکثر مراحل صحافی توسط ماشین انجام شد و صنعت صحافی تا امروز از کیفیت و سرعت مطلوب برخوردار بوده‌است. در این صنعت، روش صحافی بدون نخ به‌نام ته‌چسب، جایگزین روش ته‌دوزی کتاب شد و امکان صحافی آثار چاپی با شمارگان بسیار زیاد را فراهم کرد.

امروزه صحافی سنتی، به‌علت برخورداری از کیفیت، دوام و ارزش هنری بیشتر نسبت به صحافی ماشینی، همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و برای جلدسازی کتاب‌های نفیس با شمارگان کم و نیز برای مرمت کلی کتاب‌های قدیمی کاربرد دارد.

در راستای حفاظت و مرمت میراث فرهنگی مکتوب و مطرح‌شدن روش علمی مرمت کاغذ در دورۀ حاضر، ضرورت دارد دست‌اندرکاران این حوزه، با شناخت کامل صحافی سنتی و کاربرد وسایل و تکنیک‌های علمی مرمت کاغذ، تلفیقی از این دو شیوه را برای حفظ و مرمت این میراث ارزشمند پدید آورند. در این راستا، تدوین استاندارد ملی ویژگی‌ها و آیین کار صحافی سنتی، درجهت حفظ اصالت و گسترش اصولی این هنر ضرورت یافته است.

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های ابزارهای تولید، مواد اولیه و آیین کار صحافی سنتی است.

این استاندارد برای انواع صحافی سنتی کاربرد دارد.

این استاندارد برای روش‌های صحافی ماشینی و غیرسنتی کاربرد ندارد.

استاندارد ملی صحافی سنتی- ویژگی‌ها و آیین کار