استاندارد ملی شیشه‌گری با حرارت مستقیم – ویژگی‌ها و آیین کار

نام طرح: استاندارد ملی شیشه‌گری با حرارت مستقیم ویژگی‌ها و آیین کار

Handicrafts – Lampworking – Specifications and Code of practice

 شماره‌ی ثبت: ۲۲۴۹۹

چاپ اول: ۱۳۹۶

مشخصات ظاهری: ۴۴ صفحه، رنگی/ دارای تصویر و جدول.

محل انتشار: وب‌سایت سازمان ملی استاندارد ایران (برای دریافت فایل پی.دی.اف.، اینجا کلیک کنید)

کارفرما: سازمان ملی استاندارد ایران

مجری: مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان

ناظر: سازمان ملی استاندارد ایران

 

روش گردآوری داده‌ها: میدانی- کتابخانه‌ای

منابع:

– گفته‌های استادکاران شیشه‌گری با حرارت مستقیم پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون شیشه‌گری با حرارت مستقیم

– مشاهده و بررسی در رشته‌ی شیشه‌گری با حرارت مستقیم

استاندارد ملی شیشه‌گری با حرارت مستقیم - ویژگی‌ها و آیین کار

فهرست مطالب:

– پیش‌گفتار

– مقدمه

۱- هدف و دامنۀ کاربرد

۲- مراجع الزامی

۳- اصطلاحات و تعاریف

۴- ویژگی‌های ابزارهای تولید

۵- ویژگی‌های مواد اولیه

۶- ویژگی‌های محصول نهایی

۶-۱- ساختار

۶-۲- ابعاد

۶-۳- مقاومت

۶-۴- عیب‌های ظاهری

۷- ویژگی‌های طرح، نقش و رنگ‌بندی

۸- آیین کار تولید

۸-۱- طراحی محصول شیشه‌ای

۸-۲- برش و آماده‌سازی لوله‌های شیشه‌ای

۸-۳- آماده‌سازی تجهیزات و محیط کار

۸-۴- برش‌دادن میله و لولۀ شیشه‌ای

۸-۵- پرداخت‌ حرارتی لبه‌های لولۀ شیشه‌‌ای

۸-۶- ایجاد خمیدگی در میلۀ شیشه‌ای

۸-۷- ایجاد خمیدگی شدید در لولۀ شیشه‌ای

۸-۸- متصل‌کردن میله‌های شیشه‌ای به‌ یکدیگر

۸-۹- اتصال میلۀ شیشه‌ای به لولۀ شیشه‌ای

۸-۱۰- ایجاد نوک دوکی‌شکل در لولۀ شیشه‌ای

۸-۱۱- مسدود‌کردن انتهای لولۀ شیشه‌ای

۸-۱۲- ایجاد حباب کروی در میانۀ لولۀ شیشه‌ای

۸-۱۳- ایجاد حباب کروی در انتهای لولۀ شیشه‌ای

۸-۱۴- اتصال‌ لولۀ شیشه‌ای به بدنه

۹- بسته‌بندی

۱۰- نشانه‌گذاری

۱۱- راهنمای نگه‌داری محصول

-پیوست الف (آگاهی‌دهنده) نمونه‌های محصول شیشۀ حرارت مستقیم

– پیوست ب (الزامی) ویژگی‌های ایمنی و بهداشتی کارگاه شیشه‌گری با حرارت مستقیم

کتاب‌نامه

 

دبیر: عباس رحیمی (کارشناسی صنایع دستی / کارشناسی ارشد عکاسی)؛ عضو هیئت علمی دانشگاه / موسسۀ پژوهش هنر برزان

اعضای کمیسیون‌های فنی:

رئیس: حمیده حقیقی (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان

– محمد انشایی (کارشناسی اقتصاد)؛معاون صنایع دستی- ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران

– کاظم پهلوان (دیپلم)؛ هنرمند شیشه‌گر- عضو مستقل

– مینا دایی (کارشناسی ارشد شیمی)؛ کارشناس- ادارۀ کل استاندارد استان خوزستان

– هادی دولت‌پناه (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ هنرمند شیشه‌گر- موسسۀ پژوهش هنر برزان

– فاطمه رنجبر (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس- معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

– محمد شریف‌زادگان (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)؛ عضو هیئت علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

– معصومه صلاحی (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ کارشناس- معاونت صنایع دستی ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان

– مانیا غضنفری (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ کارشناس- موسسۀ پژوهش هنر برزان

– محمدحسین فانوسچی (دیپلم)؛ هنرمند شیشه‌گر- عضو مستقل

– فرهاد فلاح (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ رئیس گروه حمایت از تولید- معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

– آتوسا کیخسروانی (کارشناسی مرمت بناهای تاریخی)؛ مسئول آموزش- معاونت صنایع دستی استان تهران

– حمید محمدپور (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ مدرس- دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 

معرفی شیشه‌گری با حرارت مستقیم ، هدف و دامنه‌ی کاربرد استاندارد:

شیشه‌گری با حرارت مستقیم، یکی از گرایش‌های صنایع دستی شیشه‌ای (آبگینه) ایران است. در این گرایش، با استفاده از حرارت مستقیم چراغ گازسوز مخصوص، لوله‌ها و یا میله‌های شیشه‌ای حرارت‌دهی شده و با کاربرد ابزارهای دستی، محصولات گوناگونِ کاربردی و تزیینی تولید می‌‌شود.

شیشه‌گری با حرارت مستقیم در سال‌های آغازین تأسیس دانشگاه تهران، از کشورهای اروپایی وارد ایران شد و با نام «لمپ‌ ورکینگ» به‌منظور تولید ظروف و وسایل آزمایشگاهی در این دانشگاه آموزش داده شد.

به‌تدریج و با گسترش این گرایش در میان داتشجویان رشتۀ شیمی، برخی از شیشه‌گران آزمایشگاهی به جنبه‌ها و امکانات زیباشناختی و هنری آن توجه کرده و به تولید محصولات هنری با این تکنیک پرداختند.

امروزه از لوله‌ها و میله‌های شیشه‌ای برای تولید ظروف و اشیای کاربردی و تزیینی استفاده می‌شود.

شیشه‌گری با حرارت مستقیم، به‌عنوان یکی از گرایش‌های صنایع دستی ایران دارای ارزش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است؛ از این‌رو تدوین استانداردهای ملی مربوط به این محصول به‌منظور حفظ و توسعۀ آن دارای ضرورت و اهمیت یافته است.

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های ابزارهای تولید، مواد اولیه، محصول نهایی، طرح و نقش، آیین کار تولید، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری محصولات شیشه‌گری با حرارت مستقیم است.

این استاندارد برای شیشه‌گری با حرارت مستقیم کاربرد دارد.

این استاندارد برای‌‌ سایر گرایش‌های صنایع دستی شیشه‌ای کاربرد ندارد.

استاندارد ملی شیشه‌گری با حرارت مستقیم - ویژگی‌ها و آیین کار