استاندارد ملی حرمی‌بافی لرستان – ویژگی‌ها و آیین کار

نام طرح: استاندارد ملی ایران؛ صنایع دستی- حرمی‌بافی لرستانویژگی‌ها و آیین کار

Handicrafts – Harami Weaving – Specifications and Code of practice

شماره‌ی ثبت: ۱۱۷۰۱

چاپ اول: ۱۳۹۶

مشخصات ظاهری: ۵۵ صفحه، رنگی/ دارای تصویر و جدول.

محل انتشار: وب‌سایت سازمان ملی استاندارد ایران (برای دریافت فایل پی.دی.اف.، اینجا کلیک کنید)

کارفرما: سازمان ملی استاندارد ایران

مجری: مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان

ناظر: سازمان ملی استاندارد ایران

 

روش گردآوری داده‌ها: میدانی- کتابخانه‌ای

منابع:

– گفته‌های حرمی‌بافان لرستان پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون حرمی‌بافی لرستان؛

– مشاهده و بررسی در رشته‌ی حرمی‌بافی لرستان.

استاندارد ملی حرمی‌بافی لرستان - ویژگی‌ها و آیین کار

فهرست مطالب:

پیش‌گفتار

مقدمه

۱- هدف و دامنۀ کاربرد

۲- مراجع الزامی

۳- اصطلاحات و تعاریف

۴- ویژگی‌های ابزارهای تولید

۵- ویژگی‌های مواد اولیه

۶- ویژگی‌های محصول نهایی

۶-۱- ساختار

۶-۲- ثبات رنگ

۶-۳- ابعاد

۶-۴- عیب‌های ظاهری

۷- ویژگی‌های طرح، نقش‌مایه‌ها و رنگ‌بندی

۷-۱- طرح و نقش‌مایه‌ها

۷-۲- ترکیب‌بندی رنگی

۸- آیین کار تولید

۸-۱- آماده‌سازی مواد اولیه

۸-۲- چله‌دوانی (کاردوانی)

۸-۳- چله‌کشی (چله‌پیچی/ تا‌کشی)

۸-۴- ماسوره‌پیچی

۸-۵- بافندگی

۸-۶- ریشه‌تابی

۹- بسته‌بندی

۱۰- نشانه‌گذاری

۱۱- راهنمای نگه‌داری محصول

پیوست الف (آگاهی‌دهنده) نمونه‌های محصول حرمی-

کتاب‌نامه

 

دبیر: عباس رحیمی (کارشناسی صنایع دستی / کارشناسی ارشد عکاسی)؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان

اعضای کمیسیون‌های فنی:

رئیس: حمیده حقیقی (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان

– افشین باباحسینی (کارشناسی صنایع دستی)؛ سرپرست- معاونت صنایع دستی استان لرستان

– عباس حمزه‌ای (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس- معاونت صنایع‌دستی استان لرستان

– مینا دایی (کارشناسی ارشد شیمی)؛ کارشناس- ادارۀ کل استاندارد استان خوزستان

– فاطمه رنجبر (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

– احسان زعیم (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس- اتحادیۀ صنایع دستی استان لرستان

– اکبر شجاعی (دیپلم)؛ هنرمند حرمی‌باف- عضو مستقل

– معصومه صلاحی (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ کارشناس- موسسۀ پژوهش هنر برزان

– فرزانه عادلی (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ کارشناس- ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

– فرهاد فلاح (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ رئیس گروه حمایت از تولید- معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

– محمدمهدی متولی طاهر (کارشناس ارتباط تصویری)؛ کارشناس- موسسۀ پژوهش هنر برزان

– حمید محمدرضا فام (کارشناسی ارشد نقاشی)؛ کارشناس- موسسه پژوهش هنر برزان

– مهدی نعمتی دارمرود (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ کارشناس- عضو مستقل

– حمید نیک‌اعتقاد (دیپلم) ؛ هنرمند حرمی‌باف- عضو مستقل

– کیاوش نیک‌اعتقاد (کارشناسی روان‌شناسی) هنرمند حرمی‌باف- عضو مستقل

– مجید نیک‌اعتقاد (دیپلم)؛ هنرمند حرمی‌باف- عضو مستقل

 

معرفی حرمی‌بافی لرستان، هدف و دامنه‌ی کاربرد استاندارد:

حرمی‌بافی، یکی از گرایش‌های نساجی سنتی ایران و بومی استان لرستان است که در آن، با استفاده از دستگاه پارچه‌بافی دووَردی، منسوجی از جنس الیاف پشم گوسفند و با نقش‌مایه‌های سادۀ هندسی بافته‌می‌شود.

منسوج حرمی در ابعاد و طرح‌های متنوع‌ به‌عنوان زیرانداز، پادری، روفرشی، رویۀ پشتی، سجاده و محصولات مشابه تولید و عرضه می‌شود.

ازآنجا که منسوج حرمی به‌عنوان یکی از محصولات صنایع دستی کشور، دارای ارزش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است؛ تدوین استاندارد ملی مربوط به این محصول به‌منظور حفظ و توسعۀ آن ضرورت یافته است.

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های مواد اولیه، ساختار محصول نهایی، ابزارهای تولید، آیین کار تولید، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری محصولات حرمی‌بافی است.

این استاندارد برای حرمی‌بافی مطابق با ویژگی‌های مشخص‌شده، کاربرد دارد.

این استاندارد برای‌‌ سایر گرایش‌های نساجی سنتی ایران کاربرد ندارد.

استاندارد ملی حرمی‌بافی لرستان - ویژگی‌ها و آیین کار