بررسی فرصت‌های اقتصادی حصیربافی

رادیو اقتصاد؛ برنامه‌ی اقتصاد، حوالی فرهنگ

بررسی فرصت‌های اقتصادی حصیربافی

مجری برنامه: فرزانه صادقیان
کارشناس برنامه: عباس رحیمی
گفت‌وگوی تلفنی با: حصیربافان و کارشناسان صنایع دستی استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان

بررسی فرصت‌های اقتصادی حصیربافی، بخش ۱

بررسی فرصت‌های اقتصادی حصیربافی، بخش ۲