شوشتر؛ شهر ملی احرامی‌بافی

نام پروژه: ثبت شهرستان شوشتر به‌عنوان شهر ملی احرامی‌بافی

تاریخ پایان پروژه: ۱۳۹۸

کارفرما: معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان خوزستان

مجری: مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان

مسئول اجرایی: عباس رحیمی

ناظر: معاونت صنایع دستی کشور

شوشتر؛ شهر ملی احرامی‌بافی
شوشتر؛ شهر ملی احرامی‌بافی

فهرست مطالب

خلاصه‌ی گزارش ثبت شهر ملی- شوشتر؛ شهر ملی احرامی‌بافی | ب

جدول اطلاعات کلی شوشتر؛ شهر ملی احرامی‌بافی | ض

.

۱- کلیاتی پیرامون شهر شوشتر

۱-۱- اطلاعات مربوط به شهرستان شوشتر | ۲

۱-۱-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان شوشتر | ۲

۱-۱-۲- تقسیمات کشوری شهرستان شوشتر | ۵

۱-۱-۳- ریشه‌شناسی نام شوشتر | ۵

۱-۱-۴- مردم‌شناسی شوشتر | ۶

۱-۲- پیشینه‌ی تاریخی شوشتر | ۶

۱-۳- وضعیت اقلیمی شهرستان شوشتر | ۱۰

۱-۴- وضعیت اقتصادی شهرستان شوشتر | ۱۲

.

۲- پتانسیل‌های گردشگری شهرستان شوشتر

۲-۱- بناها و سایت‌های باستانی شوشتر | ۱۴

۲-۲- بناهای مذهبی تاریخی شوشتر | ۳۱

۲-۳- بافت تاریخی شوشتر | ۳۹

۲-۴- بازار تاریخی شوشتر | ۴۰

۲-۵- خانه‌های تاریخی شوشتر | ۴۱

۲-۶- بوستان‌ها و مراکز تفریحی شوشتر | ۵۰

۲-۷- وضعیت دسترسی به شهرستان شوشتر | ۵۱

۲-۱۰- مراکز اقامتی شهرستان شوشتر | ۵۴

.

۳- صنایع دستی شهرستان شوشتر

مقدمه؛ جدول وضعیت گرایش‌های صنایع دستی شهرستان شوشتر | ۵۷

۳-۱- پارچه‌بافی (نساجی) سنتی | ۵۷

۳-۲- بافته‌های داری و غیرداری | ۶۳

۳-۳- صنایع دستی چوبی | ۶۳

۳-۵- صنایع دستی فلزی | ۶۶

۳-۶- کاشی، سفال و سرامیک سنتی | ۶۷

۳-۷- رودوزی‌های سنتی | ۶۸

۳-۸- صنایع دستی نمدی | ۶۹

۳-۹- صنایع دستی مستظرفه | ۷۰

۳-۱۰- صنایع دستی چرمی | ۷۲

.

۴- احرامی‌بافی شوشتر

۴-۱- معرفی احرامی‌بافی شوشتر | ۷۴

۴-۲- پیشینه‌ی تاریخی احرامی‌بافی شوشتر | ۷۵

۴-۳- وضعیت احرامی‌بافی در مناطق مختلف ایران | ۷۷

۴-۴- محصولات احرامی شوشتر | ۸۰

۴-۵- نقش‌مایه‌ها، طرح‌ها و ترکیب‌بندی رنگی محصول احرامی شوشتر | ۸۳

۴-۶- مواد مصرفی احرامی‌بافی شوشتر | ۱۰۱

۴-۷- ابزارهای احرامی‌بافی شوشتر | ۱۰۴

۴-۸- فرآیند تولید منسوج احرامی | ۱۲۰

.

۵- تولید و ترویج در احرامی‌بافی شوشتر

۵-۱- تولید | ۱۴۱

۵-۱-۱- استادکاران و پیش‌کسوتان احرامی‌بافی شوشتر | ۱۴۱

۵-۱-۲- وضعیت کارگاه‌های احرامی‌بافی شوشتر | ۱۴۲

۵-۲- فعالیت‌های ترویجی در احرامی‌بافی شوشتر | ۱۴۲

۵-۲-۱- تدوین استاندارد احرامی‌بافی شوشتر | ۱۴۳

۵-۲-۲- نگارش کتاب جامع احرامی‌بافی | ۱۴۶

۵-۲-۳- تولید برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی پیرامون احرامی‌بافی شوشتر | ۱۴۸

۵-۲-۴- تولید فیلم‌ مستند احرامی‌بافی شوشتر | ۱۴۹

۵-۲-۵- طراحی و نمونه‌سازی محصول احرامی شوشتر | ۱۴۹

۵-۲-۶- ثبت نشانه‌ی جغرافیایی | ۱۵۴

۵-۲-۷- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی | ۱۵۵

۵-۲-۸- شناسایی و اصلاح نقش‌مایه‌ها و طرح‌های محصولات احرامی شوشتر | ۱۵۶

۵-۲-۹- طراحی و اجرای بسته‌بندی محصول احرامی شوشتر | ۱۵۷

۵-۲-۱۰- راه‌اندازی خانه‌ی احرامی شوشتر | ۱۵۹

۵-۲-۱۱- مراکز آموزشی و دانشگاه‌های مرتبط | ۱۵۹

.

۶- بازرگانی و تبلیغ در احرامی‌بافی شوشتر

۶-۱- بازرگانی داخلی | ۱۶۱

۶-۱-۱- بازارچه‌های موقت و دایمی | ۱۶۱

۶-۱-۲- بازار سنتی | ۱۶۲

۶-۱-۳- برپایی نمایشگاه‌‌های صنایع دستی | ۱۶۲

۶-۱-۴- حضور در نمایشگاه‌‌های صنایع دستی خارجی | ۱۷۸

۶-۱-۵- فروشگاه‌های محصولات احرامی در شوشتر | ۱۶۳

۶-۱-۶- وب‌سایت‌ها و شبکه‌های مجازی فروش محصولات احرامی | ۱۶۳

۶-۲- تبلیغ در زمینه‌ی احرامی‌بافی شوشتر | ۱۶۳

۶-۲-۱- فیلم‌های مستند / برنامه‌های رادیویی پیرامون احرامی‌بافی | ۱۶۴

۶-۲-۲- رسانه‌های مجازی و احرامی‌بافی | ۱۶۵

۶-۲-۳- بروشور و کاتالوگ پیرامون احرامی‌بافی | ۱۶۵

.

۷- جاذبه‌ها و امتیازات فرهنگی و تاریخی شوشتر

۷-۱- موزه‌های شوشتر | ۱۶۸

۷-۲- بناهای تاریخی مورد استفاده‌ی صنایع دستی | ۱۷۰

۷-۳- میراث ناملموس شوشتر | ۱۷۲

۷-۴- مفاخر و مشاهیر شوشتر | ۱۷۳

۷-۵- شوشتر؛ پیتخت سازه‌های آبی ایران ایران | ۱۷۴

۷-۶- موسیقی شوشتر | ۱۷۴