اهواز؛ شهر ملی مینای صبی

نام پروژه: ثبت شهر اهواز به‌عنوان شهر ملی مینای صبی

تاریخ پایان پروژه: ۱۳۹۸

کارفرما: معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان خوزستان

مجری: مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان

مسئول اجرایی: عباس رحیمی

ناظر: معاونت صنایع دستی کشور

دزفول؛ شهر ملی کپوبافی
اهواز؛ شهر ملی مینای صبی

فهرست مطالب

خلاصه‌ی گزارش ثبت شهر ملی- اهواز؛ شهر ملی مینای صبی | ب

جدول اطلاعات کلی اهواز؛ شهر ملی مینای صبی | غ

.

۱- کلیاتی پیرامون شهر اهواز

۱-۱- اطلاعات مربوط به شهرستان اهواز | ۲

۱-۱-۱- موقعیت جغرافیایی شهر اهواز | ۵

۱-۱-۲- تقسیمات کشوری شهرستان اهواز | ۵

۱-۱-۳- ریشه‌شناسی نام اهواز | ۵

۱-۱-۴- مردم‌شناسی اهواز | ۶

۱-۲- پیشینه‌ی تاریخی اهواز | ۷

۱-۳- جغرافیای اهواز | ۱۳

۱-۴- وضعیت اقتصادی اهواز | ۱۴

.

۲- پتانسیل‌های گردشگری اهواز

۲-۱- بناها و سایت‌های باستانی | ۱۷

۲-۲- بناهای مذهبی تاریخی | ۲۷

۲-۳- بافت تاریخی اهواز | ۳۲

۲-۴- بازار تاریخی اهواز | ۳۲

۲-۵- خانه‌های تاریخی اهواز | ۳۳

۲-۶- بوستان‌ها و مراکز تفریحی اهواز | ۳۶

۲-۷- وضعیت دسترسی به شهر اهواز | ۳۷

۲-۸- مراکز اقامتی شهر اهواز | ۳۹

.

۳- صنایع دستی اهواز

۳-۱- پارچه‌بافی (نساجی) سنتی | ۴۹

۳-۲- بافته‌های داری و غیرداری | ۵۱

۳-۳- صنایع دستی چوبی | ۵۳

۳-۴- صنایع دستی حصیری | ۵۶

۳-۵- صنایع دستی فلزی | ۵۹

۳-۶- سفال و کاشی سنتی | ۶۱

۳-۷- رودوزی‌های سنتی | ۶۲

۳-۷- پوشاک محلی | ۶۴

۳-۸- صنایع دستی مستظرفه | ۶۴

۳-۱۰- صنایع دستی چرمی | ۶۷

۳-۱۱- صنایع دستی وابسته به معماری | ۶۸

.

۴- مینای صبی اهواز

۴-۱- معرفی مینای صبی اهواز | ۷۰

۴-۲- پیشینه‌ی تاریخی مینای صبی اهواز | ۷۱

۴-۳- محصولات مینای صبی اهواز | ۸۰

۴-۴- نقش‌مایه‌ها، طرح‌ها و ترکیب‌بندی رنگی محصول مینای صبی اهواز | ۹۲

۴-۵- مواد مصرفی مینای صبی اهواز | ۹۷

۴-۶- ابزارهای تولید مینای صبی اهواز | ۹۸

۴-۷- فرآیند تولید محصول مینای صبی اهواز | ۱۰۴

.

۵- تولید و ترویج در مینای صبی اهواز

۵-۱- تولید | ۱۰۹

۵-۱-۱- استادکاران و پیش‌کسوتان مینای صبی اهواز | ۱۰۹

۵-۱-۲- وضعیت کارگاه‌های مینای صبی اهواز | ۱۱۰

۵-۱-۳- خلاقیت و نوآوری در مینای صبی | ۱۱۰

۵-۲- فعالیت‌های ترویجی در مینای صبی اهواز | ۱۱۱

۵-۲-۱- تدوین استاندارد مینای صبی اهواز | ۱۱۱

۵-۲-۲- نگارش کتاب جامع مینای صبی | ۱۱۳

۵-۲-۳- ثبت مینای صبی اهواز در فهرست میراث ناملموس | ۱۱۵

۵-۲-۴- مراکز آموزشی و دانشگاه‌های مرتبط | ۱۱۶

۵-۲-۵- نشان ملی و بین‌المللی مرغوبیت صنایع دستی (مهر اصالت) | ۱۱۷

۵-۲-۶- ثبت نشانه‌ی جغرافیایی | ۱۲۰

۵-۲-۷- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی | ۱۲۲

۵-۲-۸- شناسایی و اصلاح نقش‌مایه‌ها و طرح‌های محصولات مینای صبی اهواز | ۱۲۲

.

۶- بازرگانی و تبلیغ در مینای صبی اهواز

۶-۱- بازرگانی داخلی | ۱۲۶

۶-۱-۱- بازارچه‌های موقت و دایمی | ۱۲۶

۶- ۱- ۲- فروشگاه‌های محصولات مینای صبی در بازار زرگران (طلافروشان) اهواز | ۱۲۶

۶-۱-۳- برپایی نمایشگاه‌‌های صنایع دستی | ۱۲۷

۶-۱-۴- وب‌سایت‌ها و شبکه‌های مجازی فروش محصولات مینای صبی | ۱۲۷

۶-۲- تبلیغ در زمینه‌ی مینای صبی اهواز | ۱۲۸

۶-۲-۱- فیلم‌های مستند / برنامه‌های رادیویی پیرامون مینای صبی | ۱۲۹

۶-۲-۲- پژوهش پیرامون مینای صبی | ۱۲۹

۶-۲-۳- نشریات محلی اهواز و مینای صبی | ۱۳۰

۶-۲-۴- رسانه‌های مجازی و مینای صبی | ۱۳۱

۶-۲-۵- بروشور و کاتالوگ پیرامون مینای صبی | ۱۳۱

.

۷- جاذبه‌ها و امتیازات فرهنگی اهواز

۷-۱- موزه‌های اهواز | ۱۳۳

۷-۲- بناهای تاریخی مورد استفاده‌ی صنایع دستی | ۱۳۴

۷-۳- میراث ناملموس اهواز | ۱۳۵

۷-۴- مفاخر و مشاهیر اهواز | ۱۳۵

۷-۵- اهواز؛ نخستین پایتخت کتاب ایران | ۱۳۶